שוק הפיקדונות בישראל

26 באוגוסט 2020

פתיח

שוק הפיקדונות בישראל מסתכם ליותר מ-1 טריליון ש"ח בשנה. מדובר על סכום אסטרונומי שרובנו (הצרכנים) איננו מכירים אותו. למעשה, הפיקדונות הללו הם הכוח המניע של הבנקים.

התחרות על הפיקדונות

"בשנים האחרונות התפתחה בעולם רגולציה מעמיקה המסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו. בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל מתוך הכרה בחשיבותה לכלל הלקוחות והשחקנים הפיננסים, ולכן גיבש סטנדרט אחיד לבנקאות פתוחה בישראל. הסטנדרט גם מסדיר את ההגנה על המידע של הלקוח ואת ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים."

בנק ישראל, בנקאות פתוחה.

שוק הפיקדונות בישראל מסתכם ליותר מ-1 טריליון ש"ח בשנה. מדובר על סכום אסטרונומי שרובנו (הצרכנים) איננו מכירים אותו. למעשה, הפיקדונות הללו הם הכוח המניע של הבנקים.